Tour du lịch Hà nội -Phố cổ

  • Việt Nam
  • Việt Nam
tour
  • TP Hồ Chí Minh
  • Hà Nội

Ngày khởi hành

01-01-1970

Tour du lịch Hà nội -Phố cổ

Tour du lịch Hà nội -Phố cổ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Thanh toán : 2.000.000 VNĐ

Hoàn tất