Tour du lịch Vịnh Hạ Long 2 ngày 3 đêm

  • Việt Nam
  • Việt Nam
tour
  • TP Hồ Chí Minh
  • Hà Nội

Ngày khởi hành

23-12-2016

Tour du lịch Vịnh Hạ Long 2 ngày 3 đêm

Tour du lịch Vịnh Hạ Long 2 ngày 3 đêm

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Thanh toán : 4.000.000 VNĐ

Hoàn tất